Čestné prohlášení vzor 2018 2019

4. Mikulášsku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú nošu, daj nám darov, svojich trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov... http://rikuyoinatbu.duckdns.org/

Sitemap